top of page

Uppdaterat: 21 dec. 2023

ImCode är ett Gotlandsbaserat företag som innehar titeln som nordens största leverantör av öppna bibliotekslösningar.


- Gotländska företag är alltid en ynnest att få förtroendet att bli leverantör till. Vi ska försvara det väl och det ska bli roligt att följa ImCodes utveckling, säger VD Susanna Ehrström.


Läs mer på https://imcode.se/
XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Viveo som redan har resulterat i beställning av licenser. Viveo är ett svenskt företag som kommer att packetera XMReality som ett erbjudande mot den svenska fastighetsmarknaden. Syftet med Viveos tjänst är att underlätta och effektivisera hantering av felanmälningar och ärendehantering inom fastighetsförvaltning.


Viveo är systerbolag till Vallmo, ett kundservicebolag som arbetar med fastighetsrelaterade tjänster 24/7. Tillsammans kommer de att jobba för att skapa förutsättningar för nya och effektivare arbetssätt inom kundservice och fastighetsförvaltning. Viveos tjänst kommer möjliggöra för kundservicecenter att både effektivisera sina samtal genom att erbjuda videodiagnos, samt att förbättra dokumentation och ärendeunderlag tack vare XMRealitys starka dokumentationsfunktioner.


“Att belastningen på enklare ärenden kan minskas är en klar fördel då det innebär mer effektiv arbetstid för både fastighetsskötare och tekniker. Att tjänsten även gynnar miljön i minskade resor och transporter är ju en klar och viktig fördel, Vi kommer att använda den första batchen av licenser främst i vårt samarbete med SBB” berättar Susanna Ehrström, VD och grundare av både Vallmo och Viveo. “Som jag ser det är det här helt klart framtidens sätt att arbeta för kundservice och fastighetsbolag,” avslutar Susanna Ehrström.


”Vi har sedan tidigare sett en ökad efterfrågan av vår tjänst inom fastighetsförvaltning på den brittiska marknaden. Genom det här samarbetet med Viveo, och därigenom Vallmo, har vi nu en tydlig ingång på den svenska fastighetsmarknaden. Tillsammans kommer vi även marknadsföra tjänsten under fastighetsmässan i Stockholm om en månad vilket vi ser väldigt mycket fram emot! Vår lösning används inte bara för att effektivt lösa problem i fastigheten utan att skicka ut en fastighetsskötare eller tekniker. Den bidrar även till ökad responsivitet och service direkt mot hyresgästen. Detta kommer att vara en viktig del hur fastighetsbolag framledes ökar kundnöjdheten hos hyresgästerna.” Säger Andreas Jonsson, CBDO på XMReality.


Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:


  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där

  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning

  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter


Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com


Om Viveo

Med teknik och ett nytt hybridarbetssätt skapar Viveo effektiviseringar när det handlar om skapade ärenden, dygnet runt. De visar på möjligheten att kommunicera med din kollega och hyresgäst för att snabbt avhjälpa fel och situationer via videoteknik, direkt i din mobil, utan restid! Viveo samarbetar med sitt systerbolag Vallmo som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster 24/7 som idag används av bland annat SBB. Läs mer på https://viveo.se/ samt https://www.vallmo.se/

Det är med sann glädje vi välkomnar det nya fastighetsbolaget Neobo till Vallmo.

Med ett fastighetsvärde på 15,8 mdkr och 8369 lägenheter i 40 kommuner så bidrar Neobo till arbetstillfällen på Gotland.


- Vi är givetvis så glada och tacksamma över att Neobo valt Vallmo som leverantör. Det betyder att vi har möjlighet att rekrytera in fler duktiga medarbetare till oss, både i Visby och Halmstad för de olika tjänsterna som ska utföras.


Vallmo arbetar idag med fastighetsrelaterade tjänster runt om i landet.


- Vi har en hel del uppdrag och samarbeten som är i väntan på uppstart och igångsättande under Q1 och Q2 så vi har onekligen fullt upp. Det är roligt och vi alla älskar att arbeta och lever verkligen för det vi gör, avslutar Susanna Ehrström, VD och Grundare.


Neobo är ett svenskt fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter på flera orter i Sverige. Fastighetsportföljen utgörs av bostäder belägna i flertalet tillväxtkommuner inom Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 369 lägenheter fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr per den 30 september 2022. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 713 981 kvm med ett årligt hyresvärde om 906 mkr. Bostadsfastigheter står för 97 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande marknadsvärde utgörs av övriga fastigheter. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och aktivt arbeta med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

bottom of page